THE CREDIT-NEWS

Multidimensional Perspectives on Business Information in Vietnam

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Wednesday, June 5, 2019 9:57:52 AM

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Việt Nam CreditRating thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website của chúng tôi: vietnamcredit.com.vn.

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Việt Nam CreditRating thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website của chúng tôi: vietnamcredit.com.vn.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website cũng như mobile app được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Việt Nam CreditRating không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website và mobile app của Việt Nam CreditRating, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của quý vị. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý bao gồm:

- Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, Địa chỉ email, Số điện thoại.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các

mục đích:

  • Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
  • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng

tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các

chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;

  • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao

gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang website hoặc mobile app, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Việt Nam CreditRating sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Việt Nam CreditRating sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi …

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

- Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

- Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

- Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

5. Truy xuất thông tin cá nhân

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Việt Nam CreditRating đều có quyền:

- Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã được thu thập;

- Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

- Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông tin cung cấp tại mục Liên hệ (https://vietnamcredit.com.vn/contact).

6. Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: info@vietnamcredit.com.vn

 

OLD POST

RECENT POST

CPTPP OFFICIALLY TAKES EFFECT IN VIETNAM

Today, 14 January, the Comprehensive and Trans-Pacific Partnership (CPTPP) Agreement is officially in force for Vietnam. This is a new free trade agre ...

6 STEPS FOR BETTER COMMUNICATION ON SOCIAL NETWORKS

These six steps can help businesses easily integrate social media into their business strategies.

New financial year resolutions for SME owners

Fiscal year 2018 in Vietnam is about to pass, how has your business performed this year? It is glad that you are spending time reading this article, w ...

[INFORGRAPHIC] 5G TECHNOLOGY: ENORMOUS POTENTIAL

In the future, 5G technology development can absolutely draw a new world, with “5G economy” being forecast for 2035 when the technology gets involved ...

Artificial Intelligence, Hype and Financial Misconduct

The compliance world, like business in general, is being inundated with “trends” and claims of “new technology” that inevitably (is or) will transform ...